ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

Certifikace

kruh_modry_iq_netcqs-kruh-modry-pantone

Hlavním cílem a záměrem společnosti ZEVAR, s.r.o. je taková úroveň produkce, která optimálně uspokojí požadavky současných i budoucích zákazníků na kvalitu produktu, ceny a termíny dodání. Dalším požadavkem je plnění zákonných předpisů s minimálními dopady činnosti firmy na životní prostředí. Všechny tyto požadavky společnost ZEVAR, s.r.o. plní s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a odborné způsobilosti svých dodavatelů.

 


 

EKOKOM certifikát

ISO_certifikat.pdfVe shodě s touto deklarací stanovuje vedení společnosti politiku kvality:

• dosahovat stabilní kvality svého produktu současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti

• přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality pro zlepšování systému managementu a kvality svého produktu

• plnit požadavky a očekávání zákazníků, a tím udržovat jejich stálý okruh a současně získávat zákazníky nové

• udržovat a zlepšovat systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a aby byl účinný a efektivní

• zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců pro zajištění trvalé kvality produktu a prosperity firmy

• zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produkce

 

Ve Větrném Jeníkově dne 07.09.2015
Mgr. Petra Maloňová
jednatelka a představitelka managementu