ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

Oblasti podnikání

ZEVAR se zaměřuje v současné době na 3 hlavní výrobní divize:

  1. Teplonosné kapaliny
    Kapaliny s nízkým bodem tuhnutí pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky – solární systémy, chlazení a klimatizace, topné systémy, primární okruhy tepelných čerpadel.
  2. Výroba technického lihu a lihových produktů ( v současnosti pozastaveno z důvodu obměny výrobní technologie)
    Výroba kvasného a surového lihu, denaturovaného lihu, nemrznoucích směsí, lihových podpalovačů a lihů pro technické účely.

  3. Bioplynová stanice
    Výroba tepla a elektrické energie (kogenerační jednotka) v bioplynové stanici s denním výkonem až 18 000 kW.