ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

 • CS
 • EN

Oblasti podnikání

ZEVAR se zaměřuje v současné době na 3 hlavní výrobní divize:

 1. Teplonosné kapaliny
  Kapaliny s nízkým bodem tuhnutí pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky – solární systémy, chlazení a klimatizace, topné systémy, primární okruhy tepelných čerpadel.
 2. Výroba technického lihu a lihových produktů ( v současnosti pozastaveno z důvodu obměny výrobní technologie)
  Výroba kvasného a surového lihu, denaturovaného lihu, nemrznoucích směsí, lihových podpalovačů a lihů pro technické účely.

 3. Bioplynová stanice
  Výroba tepla a elektrické energie (kogenerační jednotka) v bioplynové stanici s denním výkonem až 18 000 kW.