ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

Politika kvality

POLITIKA KVALITY

 

 

 

Hlavním cílem a záměrem společnosti ZEVAR s.r.o. je produkce, která optimálně uspokojí požadavky současných i budoucích zákazníků na kvalitu produktu, ceny a termíny dodání. Dalším požadavkem je plnění zákonných předpisů s minimálním dopadem společnosti na životní prostředí. Všechny tyto požadavky společnost ZEVAR s. r. o. plní s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a odborné způsobilosti svých dodavatelů.

 

 

 

Vyjadřuje zásadní pravidla řízení kvality. Je závazná pro všechny pracovníky a určuje jejich chování při realizaci všech procesů, které mají vliv na výslednou jakost produkce.

 

Ve shodě s touto deklarací stanovuje vedení společnosti politiku kvality:

-      dosahovat stabilní kvality svého produktu současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti

-      přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality pro zlepšování systému managementu a kvality svého produktu

-      plnit požadavky a očekávání zákazníků, a tím udržovat jejich stálý okruh a současně získávat zákazníky nové

-      udržovat a zlepšovat systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a aby byl účinný a efektivní

-      zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců pro zajištění trvalé kvality produktu a prosperity firmy

-      zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produkce

 

 

01.09.2020 Mgr. Petra Maloňová, jednatelka