ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

Teplonosné kapaliny

xenonTeplonosné kapaliny s nízkým bodem tuhnutí jsou určeny pro použití v primárních okruzích tepelných čerpadel a topeních, chlazení, klimatizacích a solárních systémech.

Teplonosné kapaliny CONVECTheat jsou určeny pro tepelná čerpadla, topné systémy, chladící a klimatizační systémy. Dodávají se v koncentrovaném stavu k následnému ředění na požadovaný bod tuhnutí.

Kapaliny řady SOLARheat s nízkým bodem tuhnutí určené pro všechny dostupné typy solárních systémů. Tyto kapaliny jsou připraveny pro přímé použití a dále se již neředí.

Pro investiční akce TZB a pro projektanty je vytvořena samostatná řada produktů zevarcool vyrobených s konkrétním bodem tuhnutí.