ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

  • CS
  • EN

Pro chlazení a klimatizace

CONVECTheat E.C.O.

 

CONVECTheat_ECO

EKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň do topných a chladících systémů, tepelných čerpadel a klimatizací.

CONVECTheat ECO je kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky bezpečná kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí.

Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizaci a chlazení.

Pro další použití se ředí vodou.

 

Ředění produkt : voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -32°C -20°C -15°C

-11°C

 

Svým složením je kapalina CONVECTheat E.C.O. designována pro provoz v systému na dobu 10-ti a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny. Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

 

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Kapalina na bázi MPG je ekologicky bezpečná kapalina a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému.

Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.


 

Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_E.C.O.pdf

BL -CONVECTheat_E.C.O.pdf

CONVECTheat E.G.

 

CONVECTheat_EG

Kapalná směs na bázi monoethylenglykolu (MEG), která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizaci a chlazení.

Pro další použití se ředí vodou.

 

Ředění produkt : voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -32°C -20°C -15°C -12°C

 

 

 

Svým složením je kapalina CONVECTheat E.G. designována pro provoz v systému na dobu 10 -ti a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny. Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

 

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Upozornění: Monoethylenglykol je látka definována jako ekologicky nebezpečná. V případě použití kapaliny na bázi MEG může být vyžadováno dvojité jištění systému pro případ úniku kapaliny z topných / chladících systémů.

Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.

 

Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_E.G.pdf

BL -CONVECTheat_E.G.pdf

 

CONVECTheat B.I.O.

 

 

CONVECTheat_BIO_93

EKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň na BIOLOGICKÉ bázi určená do primárních okruhů tepelných čerpadel.

 

Kapalná směs na bázi ethylalkoholu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel. V menším rozsahu i do chladících okruhů.

Pro další použití se ředí vodou.

 

Ředění: produkt / voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -32°C -20°C -15°C -11°C
Teplota vzplanutí 23,5°C 26,5°C 29°C 33,5°C

 

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky, předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Kapalina na lihové bázi je ekologicky nezávadná a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému. Vzhledem k hořlavosti kapaliny je třeba respektovat uváděnou teplotu uskladnění.


Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_B.I.O.pdf

BL_-CONVECTheat_B.I.O.pdf

CONVECTheat G

CONVECTheat_GTeplonosná kapalina na biologické bázi pro použití v topných systémech, chlazení a klimatizací.

Bezzápachová teplonosná kapalina, která není klasifikována dle zákona o chemických látkách jako nebezpečná látka a dle toxikologických údajů jednotlivých složek směsí je bez negativního vlivu na životní prostředí. CONVECTheat G je teplonosná kapalina na biologické glycerinové báze upravená speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty.

 

Ředění: produkt / voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -25°C -18°C -12°C -9°C

 

Svým složením je kapalina CONVECTheat G designována pro provoz v systému na dobu 10-ti a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny.

 

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

 

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_G.pdf

BL -CONVECTheat_G.pdf

 

CONVECTheat G.h.p.

convect_heat_extra_wEKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň do topných a chladících systémů, tepelných čerpadel a klimatizací.

Bezzápachová teplonosná kapalina, která není klasifikována dle zákona o chemických látkách jako nebezpečná látka a dle toxikologických údajů jednotlivých složek směsí je bez negativního vlivu na životní prostředí.

CONVECTheat G.h.p. obsahuje inhibitory koroze, změkčovadla pryže a stabilizátory životnosti, v souladu se standardy ZEVAR s.r.o.

 

Ředění: produkt / voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -28°C -18°C -15°C -10°C

Svým složením je kapalina CONVECTheat® G.h.p. designována pro provoz v systému na dobu 10-ti a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny.

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

 

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_G.h.p.pdf

BL_-_CONVECTheat_G.h.p.pdf