ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

  • CS
  • EN

CONVECTheat B.I.O.

 

 

CONVECTheat_BIO_93

EKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň na BIOLOGICKÉ bázi určená do primárních okruhů tepelných čerpadel.

 

Kapalná směs na bázi ethylalkoholu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel. V menším rozsahu i do chladících okruhů.

Pro další použití se ředí vodou.

 

Ředění: produkt / voda 1 : 1 1 : 1,5 1 : 2 1 : 3
Nezámrzná teplota -32°C -20°C -15°C -11°C
Teplota vzplanutí 23,5°C 26,5°C 29°C 33,5°C

 

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky, předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

Barva kapaliny je standardně zelená.

 

Kapalina na lihové bázi je ekologicky nezávadná a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému. Vzhledem k hořlavosti kapaliny je třeba respektovat uváděnou teplotu uskladnění.


Identifikační_list_nebezpečnosti_produktu_CONVECTheat_B.I.O.pdf

BL_-CONVECTheat_B.I.O.pdf