ZEVAR

kvalita bez kompromisů...

  • CS
  • EN

Zakázková výroba

 

Teplonosné kapaliny

3_DSC_1344Standardní produkty z oblasti teplonosných kapalin jsou vyráběny buď v koncentrované směsi s bodem tuhnutí -80°C, nebo v případě kapalin do solárních systémů v koncentraci s bodem tuhnutí -32°C.

 

Na přání zákazníků připravujeme teplonosné kapaliny ředěné v koncentracích pro body tuhnutí mimo rámec standardní výroby. Tyto kapaliny se používají zejména pro zakázky většího rozsahu, kdy ředěních koncentrátů mimo výrobní areál naší společnosti by bylo náročné a problematické.

 

Finální ředění koncentrátů teplonosných kapalin je výrobcem doporučováno v katalogu, v technické dokumentaci a na etiketě produktu.

Výrobce garantuje funkčnost antikorozní ochrany systému do ředění v poměru 1:3 (teplonosná kapalina : voda).

 

 

Privátní značky

4_DSC_1378V případě dlouhodobé kontraktů, zajišťujících odběr určitého množství produktů vyrábíme kapaliny s privátní značkou zákazníka. Tato služba umožňuje zákazníkovi definovat barevné odlišení výrobku, nezámrznou teplotu, velikost obalu a grafický vzhled etiket.