Certifikace

Hlavním cílem a záměrem společnosti ZEVAR, s.r.o. je taková úroveň produkce, která optimálně uspokojí požadavky současných i budoucích zákazníků na kvalitu produktu, ceny a termíny dodání. Dalším požadavkem je plnění zákonných předpisů s minimálními dopady činnosti firmy na životní prostředí. Všechny tyto požadavky společnost ZEVAR, s.r.o. plní s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a odborné způsobilosti svých dodavatelů.

inet
cqs

Certifikát EKOKOM

Politika kvality

IQNet Certifikát

CQS Certifikát

CQS Certifikát (anglická verze)


Ve shodě s touto deklarací stanovuje vedení společnosti politiku kvality:

  • dosahovat stabilní kvality svého produktu současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti
  • přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality pro zlepšování systému managementu a kvality svého produktu
  • plnit požadavky a očekávání zákazníků, a tím udržovat jejich stálý okruh a současně získávat zákazníky nové
  • udržovat a zlepšovat systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a aby byl účinný a efektivní
  • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců pro zajištění trvalé kvality produktu a prosperity firmy
  • zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produkce


Ve Větrném Jeníkově dne 07.09.2015
Mgr. Petra Maloňová
prokuristka