Historie

historie-zevarLihovar ZEVAR navázal na tradici výroby lihu v lihovarech v Černé a ve Větrném Jeníkově z let 1926 – 1928. Oba tyto lihovary byly v roce 1948 znárodněny. V letech 1996 - 1998 byla výroba znovu obnovena se zastaralými a energeticky velmi náročnými technologiemi o výkonu cca 1.000 litrů absolutního lihu denně.

 

Maximální roční produkce byla 300.000 litrů surového lihu ročně (líh s vysokým obsahem nečistot sloužící pouze jako surovina pro další zpracování). Lihovary byly zaměřeny především na zpracování brambor, ale bylo možné zpracovat i obilí tzv. vysokotlakou cestou (tj. úplným rozvařením suroviny ve vysokotlakých nádobách při teplotě 160°C). V obou lihovarech v té době byly provozovány uhelné kotelny. Velkým pozitivem bylo, že vedlejší produkt „lihovarnické výpalky“ sloužily jako velmi oblíbené zemědělské krmivo. To se ale rychlými změnami v zemědělství, především nástupem efektivních krmných technologií (přesné a řízené intenzivní dávkování krmiva, krmné vozy, krmné stoly) změnilo a postupem času se z výpalků stala surovina, o kterou přestal být zcela zájem.


V roce 1999 byla zahájena postupná modernizace, která neustále pokračuje. Příklad několik změn, jimiž si lihovar za poslední roky prošel jsou např. kompletní přestavba budovy, vybudování rafinační věže, výstavba nové plynové kotelny, kvasírny, skladů lihu.


Dnešní lihovar má denní kapacitu až 15.000 litrů lihu, která je maximální a nebude dále rozšiřována. Plány rozvoje se zaměřují na zvýšení efektivity a zkvalitnění současné výroby. Tyto dva úkoly  řešíme snížením energetické náročnosti výrobního procesu a zpracováním vzniklých odpadů v nově vybudované bioplynové stanici (2012).

Aktuálně je výroba v lihovaru přerušena z důvody obměny technologických celků.