Oblasti podnikání

ZEVAR se zaměřuje v současné době na 3 hlavní výrobní divize:

1) Teplonosné kapaliny

Kapaliny s nízkým bodem tuhnutí pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky – solární systémy, chlazení a klimatizace, topné systémy, primární okruhy tepelných čerpadel.

2) Výroba technického lihu a lihových produktů 

 v současnosti pozastaveno z důvodu obměny výrobní technologie) Výroba kvasného a surového lihu, denaturovaného lihu, nemrznoucích směsí, lihových podpalovačů a lihů pro technické účely.

3) Bioplynová stanice

Výroba tepla a elektrické energie (kogenerační jednotka) v bioplynové stanici s denním výkonem až 18 000 kW.