Politika kvality

Hlavním cílem a záměrem společnosti ZEVAR s.r.o. je produkce, která optimálně uspokojí požadavky současných i budoucích zákazníků na kvalitu produktu, ceny a termíny dodání. Dalším požadavkem je plnění zákonných předpisů s minimálním dopadem společnosti na životní prostředí. Všechny tyto požadavky společnost ZEVAR s. r. o. plní s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a odborné způsobilosti svých dodavatelů.

Vyjadřuje zásadní pravidla řízení kvality. Je závazná pro všechny pracovníky a určuje jejich chování při realizaci všech procesů, které mají vliv na výslednou jakost produkce.


Ve shodě s touto deklarací stanovuje vedení společnosti politiku kvality:

  • dosahovat stabilní kvality svého produktu současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti
  • přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality pro zlepšování systému managementu a kvality svého produktu
  • plnit požadavky a očekávání zákazníků, a tím udržovat jejich stálý okruh a současně získávat zákazníky nové
  • udržovat a zlepšovat systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a aby byl účinný a efektivní
  • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců pro zajištění trvalé kvality produktu a prosperity firmy
  • zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produkce


01.09.2020 Mgr. Petra Maloňová, prokuristka