Vítáme Vás na stránkách společnosti ZEVAR, s.r.o.

Společnost patří mezi nejvýznamnější výrobce  teplonosných kapalin v České republice.

Historie společnosti sahá až do 20. let minulého století,kdy byl založen zemědělský lihovar ZEVAR.  Novodobý provoz výroby lihu byl obnoven v r. 1996. Kromě výroby lihu a lihových výrobků byla výroba rozšířena o oblast teplonosných kapalin a biopohoných hmot.
Objemem produkce se lihovar řadil mezi 5 největších v České republice, historicky mezi jeden z nejstarších provozů.

Lihovarnictví a výroba lihovin je stará jako lidstvo samo. V České republice tento obor zaznamenal největší rozvoj začátkem dvacátého století, kdy začaly vznikat družstevní lihovary (stejně jako lihovary Černá a Větrný Jeníkov), kterými zakladatelé řešili odbytové problémy ze zemědělské prvovýroby a navíc získávali v té době velmi oblíbené krmivo „lihovarnické výpalky“. Prudký nárůst výroben měl za důsledek nadbytek lihu, který byl řešen založením Spolku pro zpeněžení lihu. Tento spolek prosadil v roce 1932 zavedení zákona o přimíchávání 20% lihu do benzínu a nafty. V době normalizace se od přimíchávání lihu do paliva postupně upustilo. Roku 2006 bylo znovu uzákoněno přimíchávání paliv o minimálním přídavku 2,5%.

 

V roce 1947 bylo v České republice provozováno 562 lihovarů, v roce 1998 jich bylo v provozu pouze 89. V roce 2009 je líh vyráběn už jen v 15 lihovarech. Tyto změny jsou způsobeny zejmena mnohonásobným zvýšením efektivity výroby a tím zvýšením vyráběných objemů, dále z důvodu masivního dovozu levného lihu z třetích zemí, především z Brazílie a Pákistánu. V posledních letech již konečná cena lihu neodráží výrobní náklady a náklady na logistiku, ale cenu lihu v zemích z nichž je dovážen a cenu na komoditních burzách.

 

Současnost společnosti ZEVAR, s.r.o. je zaměřena především na produkci teplonosných kapalin vhodných pro použití v  topných systémech, chlazení, klimatizaci, tepelných čerpadlech a solárních systémech. V této oblasti patříme mezi přední výrobce a dodavatele v rámci České republiky, distribuce našich kapalin je následně zajišťována zejména odbornými velkoobchody a specializovanými firmami z oblasti topenářské, klimatizační a solární techniky.

V roce 2014 byla na trh uvedena řada kapalin zevarcool představující inovační řešení především pro dodavatele technologií průmyslového chlazení a klimatizací, servisní organizace a obchodní firmy zabývající se aplikací teplonosných kapalin v oblasti technického zařízení budov (TZB).

Výroba lihu a lihových produktů je v momentálně pozastavena v rámci obměny technologie výroby.

Od roku 2012 je také, v rámci areálu lihovaru, provozována samostatnou společností ZEVAR energie, s.r.o. bioplynová stanice.