zevarclean®

zevarcelanČistící směs je určená pro odstraňování úsad vzniklých degradací teplonosné kapaliny termooxidačními procesy během provozu solární soustavy mimo předepsané optimální podmínky.

Odstraňuje degradované produkty glykolového typu v různých fázích degradace – silně degradované kaly, pevné usazeniny „asfaltovitého typu“.

Směs není klasifi kovaná jako nebezpečná směs a je určená pro profesionální použití. Odborné školení provádí kvalifi kovaní pracovníci společnosti ZEVAR, s.r.o, kteří v této oblasti aktivně poskytují poradenství dle potřeb zákazníka.

Podmínky použití čistidla jsou uvedeny v produktovém listu k přípravku.

Po ukončení čistícího procesu je nutné aplikované čistidlo vypustit do sběrných nádob a předat výrobci k ekologické likvidaci.

Balení: 20 litrů, přípravek je naředěn k přímému použití

V případě potřeby čištění znečištěných solárních systémů zanesených znehodnocenými teplonosnými kapalinami v různých fázích degradace disponuje fi rma ZEVAR, s.r.o. vysoce účinným čistícím prostředkem, který obnovuje funkčnost a účinnost solárních soustav v dlouhodobém horizontu.

Identifikační list

Máte zájem o naše produkty či služby?