Refraktometr RND5-ATC

Refraktometr-RND5-ATCPřístroj pro měření indexu lomu a určení nezámrzné teploty kapaliny. Jeho principem je zjišťování mezního úhlu lomu. Refraktometr je pouze pro orientační měření kapalin na bázi monopropylenglykolu (mPG), monoetylenglykolu (mEG) a etanolu (EA)

Měření látky je velmi jednoduché. Na optickou část refraktometru stačí kápnout měřenou látku, přiklopit krytku hranolu (tím se látka lépe rozprostře po měřícím hranolu), přiložit oko k okuláru, podívat se proti světlu (případně doostřit) a na stupnici můžete pohodlně odečíst výslednou hodnotu.

Výslednou hodnotu porovnáte s přiloženou tabulkou indexů lomu a tak zjistíte nezámrznou teplotu kapaliny.

Balení obsahuje:

  • refraktometr RND5-ATC
  • čistící hadřík
  • pipeta
  • šroubováček
  • tabulka indexů lomu teplonosných kapalin

Produktový list

Máte zájem o naše produkty či služby?