CONVECTheat E.C.O.

CONVECTheat-R-EEKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň do topných a chladících systémů, tepelných čerpadel a klimatizací. CONVECTheat ECO je kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky bezpečná kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí.

Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizaci a chlazení.

Pro další použití se ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu.. Výrobce k tomuto účelu doporučuje použít destilovanou vodu, demineralizovanou vodu, případně kvalitní pitnou vodu z řádu s tvrdostí maximálně do 1,25 mmol / l ("měkká voda").

Výrobce doporučuje nepřekračovat níže uvedené hodnoty ředění.

Ředění produkt : voda1 : 11 : 1,51 : 21 : 3
Nezámrzná teplota-32°C-20°C-15°C

-11°C


Svým složením je kapalina CONVECTheat E.C.O. designována pro provoz v systému na dobu 10-ti a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny. Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

Barva kapaliny je standardně zelená.

Kapalina na bázi MPG je ekologicky bezpečná kapalina a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému.

Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.

Identifikační list

Máte zájem o naše produkty či služby?