CONVECTheat G.W.

CONVECTheat-R-GSpeciální teplonosná kapalina na biologické bázi pro použití v primárních okruzích tepelných čerpadel.

Speciální teplonosná kapalina pro použití v primárních okruzích tepelných čerpadel v blízkosti VODNÍCH ZDROJŮ, která není klasifikována dle zákona o chemických látkách jako nebezpečná látka a dle toxikologických údajů jednotlivých složek směsí je bez negativního vlivu na životní prostředí.

Teplonosná kapalina CONVECTheat G.W. je směsí na biologické glycerinové bázi upravená speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty. Z důvodu udržení biologické odbouratelnosti v blízkosti VODNÍCH ZDROJŮ kapalina obsahuje pouze nezbytně nutné množství vhodných inhibitorů.

Pro další použití se ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu.. Výrobce k tomuto účelu doporučuje použít destilovanou vodu, demineralizovanou vodu, případně kvalitní pitnou vodu z řádu s tvrdostí maximálně do 1,25 mmol / l ("měkká voda").

Výrobce doporučuje nepřekračovat níže uvedené hodnoty ředění.

Ředění: produkt / voda1 : 11 : 1,51 : 21 : 3
Nezámrzná teplota-25°C-18°C-12°C-9°C


Svým složením je kapalina CONVECTheat® G.W. designována pro provoz v systému na dobu 2 a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny.

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

Barva kapaliny je standardně zelená.

Identifikační list

Máte zájem o naše produkty či služby?