SOLARheat BASIC

zevarcoolSOLARheatBASICNemrznoucí a antikorozní kapalina na bázi PG (propylenglykolu) určená pro přenos tepla v systémech solárních kolektorů.

Jde o lehce viskozní, čiré, vodou naředěné PG roztoky fialové barvy s obsahem multifunkčních organických inhibitorů koroze a měkčících přísad. Korozní ochrana je rozšířená i na nové konstrukční materiály na bázi Al. V rámci inhibitorové báze se přidává přísada pro snížení viskozity. Výrobce nedoporučuje kapaliny dále ředit vodou.

Předpokládaná životnost v odborně provozovaných systémech je min. 10 roků.

Pro další použití neředit.Standardní provedení SOLARheat BASIC.

KCbázepracovní vymezeníkorozní odolnostnD20
Obj.%tf(°C)tb(°C)
101
-25180splňuje TL 7741,381
102
-28180splňuje TL 7741,384
103
-32180splňuje TL 7741,387


KC 101

SOLARheat BASIC -25°C

Bezpečnostní list - na vyžádání ( je vždy součástí dodávky kapaliny)

Technický list - na vyžádání

Máte zájem o naše produkty či služby?