zevarcool SOL

zevarcoolSOLNemrznoucí a antikorozní kapaliny na bázi anorganických solí určené pro přenos tepla v systémech tepelných čerpadel v oblastech s přísným vodohospodářským režimem. Kapalina typu R 18 je na bázi CaCl2 (chloridu vápenatého) a kapalina typu R 27 na bázi K2CO3 (uhličitanu draselného).

Jde o nízkoviskozitní, bezbarvé, vodou naředěné solné roztoky s obsahem specifického

inhibitoru koroze, popř. upravené v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu.Standardní provedení zevarcool SOL

KCbáze CaCl2, K2CO3pracovní vymezeníkorozní odolnostnD20
Obj.%tf(°C)tb(°C)
50118-1540specifické určení1,382
50227-1540specifické určení1,378


KC 501

zevarcool SOL R 18

Bezpečnostní list - na vyžádání ( je vždy součástí dodávky kapaliny)

Technický list - na vyžádání

Máte zájem o naše produkty či služby?