CONVECTheat B.I.O.

CONVECTheat-R-BEKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň na BIOLOGICKÉ bázi určená do primárních okruhů tepelných čerpadel.

Kapalná směs na bázi ethylalkoholu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel. V menším rozsahu i do chladících okruhů.

Pro další použití se ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu.. Výrobce k tomuto účelu doporučuje použít destilovanou vodu, demineralizovanou vodu, případně kvalitní pitnou vodu z řádu s tvrdostí maximálně do 1,25 mmol / l ("měkká voda").

Výrobce doporučuje nepřekračovat níže uvedené hodnoty ředění.

Ředění: produkt / voda1 : 11 : 1,51 : 21 : 3
Nezámrzná teplota-32°C-20°C-15°C-11°C
Teplota vzplanutí23,5°C26,5°C29°C33,5°C

    


Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky, předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

Barva kapaliny je standardně zelená.

Kapalina na lihové bázi je ekologicky nezávadná a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému. Vzhledem k hořlavosti kapaliny je třeba respektovat uváděnou teplotu uskladnění.

Identifikační list


Máte zájem o naše produkty či služby?