Konzultace a poradenství

Naše společnost poskytuje pro naše partnery konzultace a poradenství v oblasti problematiky lihových výrobků a teplonosných kapalin. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem z oblasti výroby lihových produktů a směsí a teplonosných kapalin, jsme schopni zajistit analýzy výrobků ve vlastní laboratoři nebo, v případě náročnějších testů, u externích partnerů.

Pro zajištění odpovídající kvality výrobků a služeb byla na konkurence schopné úrovni investujeme pravidelně do vybavení laboratoří se záměrem vytvořit vhodné podmínky pro výzkum a vývoj výrobků a nových trendů v našem oboru podnikání.

sl1
sl2
sl3
sl4