Plnění systémů

V oblasti teplonosných kapalin poskytujeme, v případě zájmu klienta, čerpání kapalin přímo do technologických systémů bez nutnosti další manipulace.

Součastí této služby je doprava teplonosné kapaliny, která je již naředěna dle specifikované koncentrace, do místa určení, následně plnění kapaliny do systému přímo z dodaných kontejnerů nebo autocisterny odborným pracovníkem se zkušenostmi a znalostmi z této oblasti (plnění systému, ředění kapalin), vybaveného odpovídající technikou (čerpadla, apod).

Pro plnění směsi do systému je nutné předem zajistit následující parametry:

 • vzdálenost k místu připojení
 • zpevněná / nezpevněná / hladká plocha
 • možnost vjezdu aut do 3,5 t / nad 3,5 t
 • časově omezen vjezd / stání od - do
 • časově omezeno plnění od - do
 • průjezdná / neprůjezdná komunikace
 • označení vjezdu do areálu
 • nutnost povolení pro vjezd do místa plnění
 • minimální výška podjezdu v místě plnění
 • délka kabelu k zásuvce 380 V
 • typ zásuvky - 4 kolík / 5 kolík, zátěž zásuvky v Ampérech
 • typ závitu hadice - vnější / vnitřní
 • velikost vstupního ventilu do systému pro připojení čerpadla - v coulech
 • požadovaný tlak kapaliny v systému
 • výška přípojného bodu od místa plnění
 • možnost vysokozdvižného vozíku, paletovacího vozíku
 • prostor na uložení IBC kontejnerů
 • kontaktní osoba objednatele na místě plnění