top of page

Ekologický výrobek
vyrábíme ekologickou cestou

AdBlue® české a zelené

Hlavním produktem, který my v ZEVARu vyrábíme, je kapalina AdBlue®. Tuto kapalinu používají nové dieselové motory s technologií SCR k regulaci emisí výfukových plynů. Původně se AdBlue® využívalo v nákladních vozidlech a zemědělské technice, nyní se však uplatňuje i v osobních vozidlech.

Ekologická Dimenze Výroby AdBlue®

My v ZEVARu čerpáme minimálně energii ze sítě. Naopak využíváme vlastní energii z obnovitelných zdrojů energie. Neustále se snažíme o minimalizaci ekologické stopy. V našem areálu provozujeme bioplynovou stanici (BPS), kde zpracováváme rostlinné suroviny a průmyslové odpadní vody. Tento postup nám umožňuje efektivně recyklovat odpady z okolních potravinářských provozů a zároveň snižovat náklady na jejich likvidaci.

dji_fly_20230320_123358_104_1679328605608_photo_optimized.jpg
Ryba

Energetická samozásobitelnost

Proces výroby bioplynu v BPS zahrnuje fermentaci dodaných surovin za pomocí mikroorganismů. Vzniklý bioplyn následně spalujeme v kogenerační jednotce, kde vyrábíme elektrickou energii. Část této energie dodáváme do sítě, část využíváme pro naše vlastní potřeby. Díky speciálně upravenému kotli využíváme bioplyn přímo pro pohon našich výrobních zařízení. V rámci kogeneračního procesu také efektivně využíváme odpadní teplo pro vytápění našich provozů a ohřev zařízení potřebných pro výrobu AdBlue®.

Cyklická ekologická produkce

Po fermentaci surovin v BPS zůstává digestát, který má sice charakteristický zápach, ale zato vyniká bohatým obsahem minerálních prvků. Digestát tedy využíváme jako ekologické hnojivo. Na dobře hnojených polích pak roste kvalitní plodina, kterou částečně využíváme jako surovinu pro další výrobní cyklus v BPS. S vizí zprovoznění lihovaru plánujeme další rozšíření tohoto ekologického cyklu, kde každá fáze produkuje vstupní suroviny pro následující fázi a výrobní zařízení napájíme energií z bioplynu.

 

Tímto způsobem my v ZEVARu zajišťujeme výrobu vysoce kvalitního a ekologicky udržitelného AdBlue®. Přispíváme také k ekologickému a ekonomickému rozvoji regionu. Stáváme se příkladem udržitelného průmyslu v harmonii s přírodním prostředím.

dji_fly_20230320_121814_84_1679328603953_photo_optimized.jpg
bottom of page